HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH – Hệ thống máy tính của Argos

Dịch vụ | Hệ thống điều khiển thông minh

Kiểm soát nhà kính của bạn chỉ bằng một cú click chuột

Hệ máy tính chủ của chúng tôi kiểm soát hệ thống tưới và châm phân, độ PH, độ dẫn điện, hệ thống sưởi ấm, hệ thống làm mát, rèm cửa và cửa sổ mái.

 

Hệ thống này còn bao gồm một cảm biến khí tượng bên trong và bên ngoài nhà kính.

 

Hệ thống máy tính bao gồm các chương trình khẩn cấp và có thể hoạt động tự động phù hợp với các điều kiện bên trong và bên ngoài nhà kính.

 

Hệ thống này bao gồm phần mềm rất dễ sử dụng với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

 

Các kỹ thuật viên của Argos sẽ đào tạo cho nhân công tại địa phương sử dụng hệ thống máy tính.

Argos (Agri Projects) LTD